Dosežke na razstavah sporočite z obrazcem
Vsote točk po mačkah v letu 2023 so prikazane na strani
Točkovanje prvenstva ZFDS je objavljeno na strani
Opažene nepravilnosti nam sporočite na zfds@zfds.si

MačkaRazstava
Sodnik
Kategorija
Skupina
Ocena
BIV
NOM
BIS
BIC
BOB