STATUT

Originalni Statut ZFDS, sprejet na skupščini ZFDS dne 03.06.2016, potrjen na upravni enoti Celje, se hrani v arhivu ZFDS.

 

PRAVILNIKI

 

OBRAZCI

 

SPLETNI OBRAZCI

 

PRISTOJBINE

Banka

Delavska hranilnica d.d.
Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
IBAN: SI56 6100 0001 8534 040
BIC: HDELSI22
 

 Rodovnik

10,00 EUR 

 Rodovnik s pripisom imena vzrejališča

12,00 EUR 

 Nostrifikacija rodovnika v Rodovno knjigo ZFDS

15,00 EUR 

 Vpis očeta v Rodovno knjigo ZFDS (za eno leglo)

15,00 EUR 

 Popravki EMS kode (izdaja novih dokumentov - rodovnik, potrdilo o nazivu)

6,00 EUR 

 Duplikat rodovnika

6,00 EUR 

 Registracija vzrejališča v ZFDS / FIFe

100,00 EUR 

 * Poštnina za storitev registracije legla / nostrifikacija za ne-SLO residente

6,00 EUR 

 Potrdilo o doseženem nazivu (podelitev na naslednji razstavi v Sloveniji)

brezplačno