STATUT

Originalni Statut ZFDS, sprejet na skupščini ZFDS dne 03.06.2016, potrjen na upravni enoti Celje, se hrani v arhivu ZFDS.

 

PRAVILNIKI

 

OBRAZCI

 

SPLETNI OBRAZCI

 

PRISTOJBINE

Banka

Delavska hranilnica d.d.
Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
IBAN: SI56 6100 0001 8534 040
BIC: HDELSI22
 

 Rodovnik

za posameznega mladiča v leglu

10,00 EUR

 Vpis očeta v Rodovno knjigo ZFDS

Sklep VK ZFDS: Plačilo je potrebno za vsako posamično paritev (leglo) s samcem, ki ni v lasti člana društva v ZFDS. Posamezen vzreditelj za posameznega samca pristojbino poravna le enkrat (ob prvi paritvi), ne glede na samico.

15,00 EUR

 Nostrifikacija rodovnika v Rodovno knjigo ZFDS

15,00 EUR

 Registracija vzrejališča v ZFDS / FIFe

100,00 EUR

 Rodovnik s pripisom imena novega vzrejališča

ponovna izdaja rodovnikov za leglo registrirano že pred registracijo vzrejališča

12,00 EUR

 Izdaja novih dokumentov

duplikat ali popravek rodovnika, duplikat ali popravek potrdila o nazivu

6,00 EUR

 * Poštnina za storitev registracije legla / nostrifikacija za ne-SLO rezidente

6,00 EUR

 Potrdilo o doseženem nazivu

podelitev na naslednji razstavi v Sloveniji

brezplačno