1. Prijava na razstavo

Na razstave se je tipično možno prijaviti na dva načina:

  • preko interneta (online) ali
  • s prijavnico (word)
Na prijavnicah na razstave v Sloveniji v polje Član vpišete vaše društvo.
V tujini razstavljalci predstavljajo ZFDS in ne svojega društva, zato na prijavnico v polje Član vpišejo ZFDS.
 

Prijava preko interneta (online)

a) oddajte online prijavo
b) potrditev oddaje online prijave pošljite na naslov zfds@zfds.si s prošnjo po potrditvi članstva pri organizatorju razstave
c) sekretar ZFDS bo preveril podatke prijave in organizatorju razstave potrdil vaše članstvo v ZFDS

V primerih, ko organizator ne omogoča online prijav ali pa razstavljalec iz poljubnega razloga ne more oddati prijave preko interneta, lahko izpolni obrazec Prijavnica za razstavo, ki je objavljen na strani www.zfds.si/sl/dokumenti.

Prijava s prijavnico (word)

a) razstavljalec izpolni obrazec Prijavnica za razstavo in ga po elektronski pošti pošlje na naslov zfds@zfds.si s prošnjo po potrditvi njegovega članstva organizatorju razstave
b) sekretar ZFDS bo preveril podatke in organizatorju razstave potrdil vaše članstvo v ZFDS ter jim posredoval izpolnjeno prijavnico
 

Opombe

  • Po sklepu izvršnega odbora ZFDS se rezultati doseženi na razstavah v tujini, ko lastnik / razstavljalec svoje prijave ni posredoval v potrditev ZFDS, ne upoštevajo pri doseganju nazivov niti v točkovanju prvenstva ZFDS.
  • Organizatorji razstav v Sloveniji vse prispele prijave članov društev v ZFDS sami pošljejo v potrditev ZFDS, zato članom tega izjemoma ni potrebno opraviti.

2. Po razstavi

V roku 30 dni po razstavi oddajte obrazec Dosežek na razstavi 

3. Razno

a) V tujini lahko razstavljajo le člani za katere je organizator prejel potrditev veljavnega članstva od njegove matične zveze. To pomeni, da če se nek član ZFDS prijavi na razstavo v tujini brez da bi o tem obvestil ZFDS, mu organizator razstave ne sme dovoliti razstavljanja.

b) V kolikor se na razstavo v tujini prijavite preko online sistema prijav, ni potrebno izpolnjevati obrazca Prijavnica na razstavo temveč v potrditev posredujete kar potrditev online prijave.

c) Organizator običajno omogoča tudi vpis opomb na prijavo. Tu lahko vpišete, da že imate oceno od napovedanega sodnika na razstavi in prosite, da se vaše mačke ne dodeli njemu.

d) Prijava na razstavo vključuje tudi obveznost udeležbe. V kolikor se prijavite, nato pa se razstave ne udeležite (in ne odjavite do predvidenega roka), ima organizator pravico prijavnino terjati od ZFDS. ZFDS bo prijavnino terjal od vašega matičnega FD, ki jo bo nato izterjal od vas.

e) Če vam ne odgovorimo na vašo prošnjo po potrditvi prijave, nas na to nujno opozorite še predno se odpravite na razstavo.

f) Podrobna pravila razstavljanja in ocenjevanja so opisana v FIFe Show rules.